A cookie-k segítenek szolgáltatásaink biztosításában. Szolgáltatásaink igénybe vételével Ön beleegyezik a cookie-k használatába. A cookie-król bővebben a ide kattintva olvashat. Elfogadom
Termékek Menü

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

A www.pegperego.hu elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat nyújtó webáruház Általános Szerződési Feltételei

Verziószám: 1.6
Közzététel dátuma: 2021.01.06.

 

Bevezető

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) hatálya a Vállalkozás www.pegperego.hu
weboldalán (továbbiakban: weboldal) - az ÁSZF elfogadásával - létrejött jogviszonyokra terjed ki.
Az ÁSZF azzal a céllal jött létre, hogy rögzítse Polgári Törvénykönyv szerinti Vállalkozás és az Igénybe
vevő, így a fogyasztó, továbbá a fogyasztónak nem minősülő természetes személyek, jogi személyek, illetve
jogi személyiség nélküli szervezetek elektronikus úton történő - weboldalon keresztül létrejött -
szerződéskötéshez kapcsolódó jogokat és kötelezettségeket, továbbá tájékoztatást adjon az igénybe vevők
részére a szerződés keletkezésével, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás
nyújtásával kapcsolatos minden fontos tényről és körülményről.
Az ÁSZF-ben rögzített, igénybe vevőkre vonatkozó jogok és kötelezettségek nem érintenek minden, a
Vállalkozással - az ÁSZF elfogadásával létrejött - szerződést kötő Igénybe vevőt, egyes jogok és
kötelezettségek kizárólag a Polgári Törvénykönyv szerinti Fogyasztókra érvényesek.
Az ÁSZF, mint szerződési feltétel, a Vállalkozás által - több szerződés megkötése céljából - egyoldalúan,
az Igénybe vevő közreműködése nélkül előre meghatározott tartalommal bír, amely tartalmat a Vállalkozás
és weboldal szolgáltatásait Igénybe vevő (másik) fél egyedileg nem tárgyalt meg.
A weboldalon (keresztül) megvásárolható termékek azok részére elérhetők, akik az ÁSZF tartalmát a
szerződéskötést megelőzően megismerték majd azt elfogadták.
Az ÁSZF-ben rögzített jogok és kötelezettségek alanyai, illetve azok fogalom meghatározásai:
Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy
Igénybe vevő: az a természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki/amely
információs társadalommal összefüggő szolgáltatást vesz igénybe.
Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes
személy.
Jelen ÁSZF tartalmának összeállítása az érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően történt, így
különösen:
- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,
- az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII.
törvény,
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint
- a Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm.
rendelet.
Kérjük, hogy a weboldalon történő megrendelése előtt figyelmesen olvassa el az ÁSZF tartalmát!

1.) A Vállalkozással kapcsolatos adatok
a.) A vállalkozás adatai
Név: P & L Co. Bt.
Cím: 2100 Gödöllő, Béri Balogh Ádám u.26.

Telephely címe (személyes átvételhez): 2100 Gödöllő, Béri Balogh Ádám u. 26.
Postai levelezési cím: 2100 Gödöllő, Béri Balogh Ádám u. 26.
E-mail cím: info@pegperego.hu
Telefonszám: 06-30-900-49-00 (normál díjszabású)
A vállalkozást regisztráló hatóság neve: Budapest Környéki Törvényszék
Regisztrációs szám: Cg. 13 06 057417
Adószám: HU 22151427-2-13
Engedély megnevezése és száma: Csomagküldő kereskedelmi tevékenység. Bejegyezve a Magyar
Kereskedelmi Engedélyezési Hatóság nyilvántartásba. Nyilvántartási szám: C/003 844
b.) Tárhelyszolgáltató adatai
Név: ShopRenter.hu Kft.
Cím: 4028 Debrecen, Kassai út 129. III/304.
E-mail cím: info@shoprenter.hu

2.) Általános rendelkezések
2.1. A szerződés nyelve
Jelen Általános Szerződési Feltételek, valamint a weboldal, az ügyintézés és a panaszkezelés nyelve magyar.

2.2. A szerződés alakisága, iktatása és utólagos hozzáférhetősége
Jogi szempontból a weboldalon leadott megrendelések (elektronikus megrendelőlapok) nem írásban,
hanem ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősülnek. Tekintettel arra, hogy az ÁSZF
elfogadása nem minősül írásba foglalt szerződésnek, a Vállalkozás, Igénybe vevővel megkötött szerződést
egyedileg nem iktatja, de rögzíti a szerződéskötés dátumát, valamint tárolja az érvényben lévő és hatályon
kívül helyezett minden ÁSZF-et, így mind a Vállalkozás, mind pedig az Igénybe vevő részére
hozzáférhetővé válik a szerződés bármely későbbi időpontban.
Az ÁSZF tartalma elsődlegesen szöveges formátumban érhető el a Vállalkozás weboldalának nyitó
oldalán. Az ÁSZF változatlan formában történő tárolásának biztosítása érdekében a Vállalkozás PDF
formátumban is közzéteszi az ÁSZF-et. A módosított ÁSZF csak akkor lép hatályba, ha ahhoz az Igénybe
vevő kifejezett hozzájárulását adta, ami hozzájárulást az Igénybe vevő egy esetleges vásárlást követően, a
vásárlás során történő ÁSZF elfogadásával tud megtenni.

2.3. Magatartási kódex
A Vállalkozás nem csatlakozott a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról
szóló törvény szerinti magatartási kódexhez, így jelen weboldal kereskedelmi gyakorlatával kapcsolatban
magatartási kódex nem áll rendelkezésre.

2.4. A digitális adattartalom működése valamint a hardverrel és szoftverrel való együttműködési képessége
A weboldal a HTTP protokollt használja arra, hogy web-dokumentumokat jelenítsen meg az Interneten
keresztül - HTML formátumú weboldalán - az Igénybe vevő számára.
Az így (HTTP protokoll alapján) továbbított képek, grafikai elemek, video- és audioklipek, továbbá más
adatok bármely modern böngészőn (az ismert böngészők aktuálisan legfrissebb verzióin) keresztül
elérhetők, megjeleníthetők bármely olyan eszközön, amely alkalmas az említett böngészők futtatására.
A felhasználói élmény megfelelősége érdekében az Igénybe vevőnek kell gondoskodnia arról, hogy a
megfelelő böngésző mellett megfelelő sebességű Internet-hozzáférés álljon a rendelkezésére.

A weboldalon való vásárlás feltételezi, hogy az Igénybe vevő ismeri az Internet technikai és műszaki
korlátait, és a használatával együtt járó hibalehetőségeket elfogadja.
A Vállalkozás nem felelős az Interneten továbbított adatok hibás továbbításáért és az Interneten felmerülő
működési hibákért, melyek akadályozzák a zavartalan vásárlást, azok bármilyen okból is következtek be.

2.5. A digitális adattartalom és az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedések
A weboldal használata az Igénybe vevő számítógépére nézve nem jelent kockázatot, azonban a Vállalkozás
javasolja, hogy az Igénybe vevő használjon vírusírtó szoftvereket, illetve telepítse az operációs rendszer
biztonsági frissítéseit. Az Igénybe vevő számítógépén található adatok védelme az Igénybe vevő feladata.
A weboldalra mutató linket bárki elhelyezhet saját honlapjának felületén a Vállalkozás külön hozzájárulása
nélkül. Tilos linket úgy elhelyezni, hogy az a Weboldalt valamely más oldal részeként jelenítse meg.

3.) A megvásárolható termékek
A weboldalon megvásárolható termékek
A Vállalkozás a weboldalon részletesen feltünteti a termék nevét, a termékek lényeges tulajdonságait, így a
termék árát, amennyiben szükséges az egységárát, járulékos költségeit (különösen: a szállításért és a
csomagolásért felszámított költségek) valamint megjeleníti a termék fotóját/fotóit.
A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát és
-amennyiben van - a csomagolási költséget is, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját és
utánvétes fizetés esetén az utánvét pénzkezelési díját, melyek a bruttó áron felül fizetendők.
Amennyiben akciós ár kerül feltüntetésre, úgy a Vállalkozás teljes körűen tájékoztatja az Igénybe vevőt az
akcióról és annak pontos időtartamáról és egyéb paramétereiről.

4.) A vásárlás általános rendje
A weboldalon keresztül rendelni regisztrációval és anélkül is lehetséges a nap 24 órájában.
Csak magyarországi címre szállítandó megrendelést áll módunkban elfogadni.
A szerződési jognyilatkozat megtétele (az ÁSZF elfogadása) - amennyiben az termék megrendelésével járt
együtt - minden esetben fizetési kötelezettséget von maga után!

5.) A szerződéskötés folyamat

5.1. A szerződés lépései és technikai feltételei
Az igénybe vevő a weboldalra érkezve - megismerve az áru jelentős információit - dönthet arról, hogy meg
szeretné-e azt vásárolni / rendelni vagy sem.
Amennyiben a vásárlás / megrendelés mellett dönt, úgy a termék melletti kosár ikonra kattintva tudja a
terméket a kosárba tenni.
Abban az esetben, ha a kiválasztott termékből az alap mennyiségi egységtől eltérő (több) terméket szeretne
rendelni az Igénybe vevő, a weboldal jobb felső sarkában lévő kosár ikon fölé húzva az egeret, majd a
megjelenő panelen a „Megtekintés” gombra kattintva meg kell nyitnia a kosarat, majd ott a mennyiség
mezőbe tetszése szerinti mennyiséget beírva tudja megadni a megvásárolni kívánt termék mennyiségét.

A vásárlás befejezésével az Igénybe vevő a kosárból a „Tovább a pénztárhoz” gombra kattintással vagy
amennyiben nem a kosárban van, az oldal jobb felső sarkában lévő kosár ikon fölé húzva az egeret, a
megjelenő panelen a „Pénztár” gombra kattintva tud továbbhaladni.
A pénztár “Bejelentkezés” szakaszában tudja az Igénybe velő jelölni, hogy miként szeretné folytatni a
rendelését, így regisztrált felhasználóként itt tud bejelentkezni vagy amennyiben még nem regisztrált tagja a
webáruháznak, itt tud új regisztrációt indítani vagy akár regisztráció nélkül vásárolni.
A következő lépésben kell megadni a számlázási és szállítási címet, illetve abban az esetben, ha az Igénybe
vevő bejelentkezett, itt az „Adatok megadása” lépésben ki kell választani, hogy mely regisztrációkor
megadott címre szeretné a rendelést leadni, továbbá igény szerint itt módosíthatja a regisztrációkor
megadott számlázási és szállítási adatait vagy akár új címet is megadhat.
A Pénztár harmadik, „Szállítási mód” lépésében kell kiválasztani, hogy mely szállítási módot szeretné
választani az Igénybe vevő, majd a kiválasztást követően a „Tovább” gombra kattintással lehet tovább
haladni a Pénztárban.
A Pénztár negyedik, a „Fizetési mód” lépésében kell kiválasztani a fizetési módot, majd a „Tovább”
gombra kattintva továbbhaladni a Pénztárban.
A Pénztár utolsó, „Rendelés összesítése” lépésben az Igénybe vevő ellenőrizni tudja a kiválasztott termék
adatait (nevét, mennyiségét, mennyiségi egységét, árát), a választott szállítási módot, valamint annak díját,
illetve az így kialakult összesen fizetendő bruttó – az áfát is magában foglaló – összeget, biztosítva ezzel a
részére az adatbeviteli hibák felismerhetőségét.
A rendelés véglegesítése előtt az Igénybe vevőnek lehetősége van a már bevitt adatok módosítására is a
rendelési folyamat bármely lépésében, a Pénztári folyamat adott – amelyik lépés adatát módosítani szeretné
- lépésének során található „Módosítás” feliratra történő kattintással.
A rendelés aktiválása előtt az Igénybe vevőnek el kell olvasnia és el kell fogadnia a weboldal Általános
Szerződési Feltételeit. Az elfogadáshoz a „Megrendelés” gomb feletti pipa nélküli jelölőnégyzet (checkbox)
pipálásával (egérrel történő rákattintással) tudja teljesíteni az Igénybe vevő.
A rendelés aktiválása (elküldése) a „Megrendelés” gombra történő kattintással lehetséges.
Az igénybe vevő a rendelés aktiválását követően haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül e-mailben
visszaigazolást kap a megrendelésről (továbbiakban: visszaigazolás). A visszaigazolás tartalmazza a
megrendelt termék megnevezését, mennyiségi egységét, mennyiségét, egységárát, összesen értékét, fizetés
mód megjelöléseként az utánvétet és a szállítási költséget (a szállítási költség tartalmazza a csomagküldés
díját, az utánvét pénzkezelési díját és a csomagolást is), linket az alkalmazható Eljárási/felmondási
tájékoztatóhoz és elállási/felbontási nyilatkozat minta letöltéséhez való linket, valamint a szállítási
határidőt.
Amennyiben a visszaigazolás az előírt határidőn belül az Igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az Igénybe
vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. A megrendelés és annak
visszaigazolása akkor tekintendő a Vállalkozáshoz, illetve az Igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az
számára hozzáférhetővé válik. Vállalkozás kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért
nem érkezik meg időben, mert az Igénybe vevő rossz e-mail címet adott meg a rendelés során, vagy az
Igénybe vevő e-mail fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.
A megrendelések feldolgozása munkanapokon 10:00 - 16:00 óra között történik.
A visszaigazolás kifejezetten a megrendelés megérkezését tanúsítja. A megrendelés elfogadásáról az Eladó
újabb, külön e-mailt küld az Igénybe vevőnek. Amennyiben a megrendelést a Vállalkozás nem tudja
teljesíteni, erről haladéktalanul tájékoztatja az Igénybe vevőt. Az Igénybe vevő ajánlati kötöttsége ezzel
megszűnik, és a Vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríti az Igénybe vevő
által fizetett összeget.
Amennyiben a Vállalkozás nem tudja a megrendelt terméket a kért darabszámban, vagy a megjelölt áron
biztosítani az Igénybe vevőnek, úgy ezt jelzi, amely új ajánlatnak minősül, és ez esetben a megrendelés az
Igénybe vevő kifejezett elfogadó nyilatkozatával jön létre, melyben jelzi, hogy a Vállalkozás által vállalt
darabszámban vagy áron kéri a megrendelés teljesítését.

5.2. Az adatbeviteli hibák kijavítása
A kosárba tett áru, illetve annak a rendelés során választható paraméterek - amennyiben erre igény
merülne fel - módosíthatóak. A bevitt adatokat az Igénybe vevő a kosárba történő belépés után (kosár
ikonra kattintás után elérhető felületen) tudja módosítani – illetve a vásárlási folyamat során, a rendelés
aktiválását megelőzően bármikor.
Az Igénybe vevő által a regisztráció során megadott személyes adatok a rendelés során bármikor
módosíthatók, így a rendelés aktiválása előtt a Vállalkozás minden bevitt adat tekintetében biztosítja az
adatok módosíthatóságát.

5.3. Fizetés, fuvarozás, teljesítési határidő és kiszolgáltatás
a.) Fizetés
Az Igénybe vevő a weboldalon különféle fizetési módok közül tud választani. Termék vásárlása esetén:
Utánvétel (az áru átvételével egyidejűleg),
Banki átutalással (előre utalás),
Készpénzben (személyesen).
Utánvétel történő fizetési mód esetén a fizetés a Vállalkozás megbízott partnere (Magyar Posta) részére
történik készpénzben, a termék kiszolgáltatásakor (átadásakor) és forintban.
Banki átutalás esetén a fizetés a rendelést követő visszaigazolásban rögzített számlaszámra történik.
Személyes áruátvétel esetén a fizetés a Vállalkozás részére készpénzben történik a Vállalkozás telephelyén.
A fizetés minden fizetési mód esetén forintban történik.
b.) Teljesítési határidő
Termékértékesítés esetén a Vállalkozás - abban az esetben, ha a megrendelt termékből van raktáron - 2-5
munkanapon belül teljesíti a termék kiszolgáltatására vonatkozó kötelezettségét.
Abban az esetben, ha a megrendelt termék nincsen készleten és előre láthatólag 2-5 napos határidőn belül
nem teljesíthető a termék kiszolgáltatása, a Vállalkozás e-mailben értesíti az Igénybe vevőt, hogy az
dönthessen, hogy ez esetben eláll a szerződéstől vagy elfogadja a termék Vállalkozás által megjelölt
határidőben történő átadását.
c.) Fuvarozás
Termék kiszolgáltatása esetén a csomag tartalmazza a megrendelt terméket, valamint a számlát. A csomag
már nem tartalmazza nyomtatott formában az elektronikus úton átadott dokumentumokat, így a „A
kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató”-t, valamint az
“Elállási/Felmondási Tájékoztató”-t és Elállási/Felmondási Nyilatkozat mintát, továbbá az ÁSZF-et.
Az Igénybe vevő köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken,
csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a
csomagot nem köteles átvenni. A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti
időszakban.
Szállítási/fuvarozási díj: MPL díjszabás alapján, a rendelési oldalon kiírt összeg szerint.
Személyes átvétel: 0 HUF
További részleteket a szállítással kapcsolatban a pegperego.hu webáruház szállítási feltételeiben talál:
http://www.pegperego.hu/szallitasi-feltetelek
d.) Kiszolgáltatás termék vásárlása esetén
A kiszolgáltatás az áru Igénybe vevőnek történő átadását jelenti. Arra az esetre, ha a visszaigazolásban - a
Vállalkozás által - megjelölt időszakban az Igénybe vevő nem tudja megoldani az áru átvételét, a
visszaigazolást követően írásban (e-mailben) más nagykorú személyt is megnevezhet maga helyett átvételre
jogosultként.

Abban az esetben, ha a szállítási cím vagy az átvétellel kapcsolatos megjegyzés nem egyértelmű, a
Vállalkozás telefonon egyeztet az Igénybe vevővel. Ilyen esetekben a kiszállításról akkor intézkedünk, ha a
fenti egyeztetések után pontosításra kerültek a kiszolgáltatáshoz szükséges adatok.
Az Igénybe vevő, illetve az átvételre jogosult személy átvételi jegyzéken veszi át a kiszállított terméket. A
kiszolgáltatás a termék eredeti kiszerelésében és légbuborékos védőborítékban történik.
Az Igénybe vevő köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken,
csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a
csomagot nem köteles átvenni.
e.) Kiszolgáltatási akadály és annak anyagi következményei
Kiszolgáltatási akadálynak minősül, ha a visszaigazolásban megjelölt időintervallumban a megadott
szállítási helyen és időpontban nincs jelen sem az Igénybe vevő, sem (ha van ilyen) az átvételre jogosult
személy. Ez esetben a Vállalkozás vagy annak fuvarozással megbízott partnere megkísérli felvenni a
kapcsolatot az Igénybe vevővel – előbb a helyszínen, telefonon, azonnali válasz hiányában pedig a
megadott e-mail címen –, a kiszolgáltatás helyének és időpontjának újabb egyeztetése érdekében. A
kapcsolatfelvétel eredménytelensége esetén a Vállalkozás jogosult elállni a szerződéstől, melyről írásbeli
értesítést küld a Fogyasztónak az e-mail címre.
Amennyiben a kiszolgáltatásnak az akadálya az, hogy az Igénybe vevő által átvételre jogosultként
megnevezett személy még nem töltötte be a 18. életévét, vagy erről nem lehet teljes bizonyossággal
meggyőződni, akkor a Vállalkozás vagy annak csomagküldést végző megbízottja az előzőleg
meghatározottak szerint újabb egyeztetést kísérel meg az Igénybe vevővel, annak eredménytelensége
esetén pedig eláll a szerződéstől.
A fent rögzített kiszolgáltatási akadályok az Igénybe vevő magatartásának felróható, illetve érdekkörében
bekövetkezett eseménynek minősülnek, melyre tekintettel elállás esetén a Vállalkozás jogosult a kiszállítás
díjára. Amennyiben a kiszállítás költségeit a Vállalkozás átvállalta (pl.: a mennyiségi megrendelés esetén,
értékhatár elérése miatt), a sikertelen kiszállítás költsége az Igénybe vevőt terheli. Kiszolgáltatási akadály
esetén, amennyiben emiatt a Vállalkozás nem áll el a szerződéstől, a termék ismételt kiszállítására csak a
termék árának, és a sikertelen, valamint az újbóli kiszállítás költségének előre utalása esetén kerülhet sor.

6.) A vásárlástól való elállási jog Fogyasztónak minősülő igénybe vevők esetén
Fogyasztó az a természetes személy, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén
kívül jár el.
A Fogyasztó 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől.
Az elállási jog termék adásvételére irányuló szerződés esetében
a terméknek,
több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára
szolgáltatott terméknek,
több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak
a Vevő vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított
tizennégy napon belül gyakorolható.
Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles
eljuttatni (postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) a Vállalkozás címre. Ebből a célból
felhasználhatja a Vállalkozás által a Visszaigazolásban vagy a Vállalkozás weboldaláról letölthető
Elállási/Felmondási Nyilatkozatmintát is.

A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási
nyilatkozatát. A Fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja
közti időszakban is gyakorolhatja.
Az elállás joghatásai:
Ha a Fogyasztó eláll ettől a szerződéstől, a Vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási
nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a termék Fogyasztó által teljesített
vételárát és a szállítás költségét. A Vállalkozás a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott
fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez
kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen
többletköltség nem terheli.
A Vállalkozás tehát a teljes vételárat és a megfizetett szállítási díjat visszatéríti a Fogyasztónak, azonban a
Vállalkozás nem köteles megtéríteni a Fogyasztónak azon költségét, amely abból keletkezett, hogy nem a
legkisebb költséggel járó szállítási módot választotta. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a
Fogyasztó viseli.
Termék adásvételére irányuló szerződés esetében, a Vállalkozás a visszatérítést mindaddig visszatarthatja,
amíg vissza nem kapja a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta, hogy azt visszaküldte (a Vállalkozás a
kettő közül a korábbi időpontot veszi figyelembe.)
A Fogyasztó köteles a Vállalkozás számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási
nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak
minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.
A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a
termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó
használat miatt következett be. A Fogyasztó tehát csak a termék jellegének, tulajdonságainak és
működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért
felel.
A Fogyasztót az elállási joga gyakorlásával összefüggésben a fentebb meghatározottakon felül – így a
legkevésbé költséges szállítás díját meghaladó szállítási költség, a termék visszaküldésével felmerült költség,
és a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot
meghaladó használatból eredő értékcsökkenés költsége - további költség és egyéb kötelezettség nem
terheli.
A Fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogát
olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem
befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére
állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak;
romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást
követő felbontása után nem küldhető vissza;
olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más
termékkel.
Ha a távollevők között kötött szerződéshez járulékos szerződés is kapcsolódik, a Fogyasztó elállási
jogának gyakorlása a járulékos szerződést is felbontja vagy megszünteti. A Fogyasztó a Vállalkozásnak a
járulékos szerződés felbontásából vagy megszüntetéséből eredő kárát nem köteles megtéríteni, és a
szerződés felbontásával vagy megszüntetésével összefüggésben tőle egyéb költség – a legkevésbé költséges
szállítás díját meghaladó költség, a termék visszaküldésével felmerült költség, és a termék jellegének,
tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő
értékcsökkenés költsége kivételével – nem követelhető. A Vállalkozás köteles a járulékos szerződésben

részt vevő harmadik személy szerződő felet a fogyasztó elállásáról vagy felmondásáról haladéktalanul
értesíteni.

7.) Jótállás
A jótállás - hétköznapi és közismert nevén „garancia” - azt jelenti, hogy a jótállást nyújtó fél (eladó) a
hibátlan teljesítésért olyképpen felel, hogy a jótállás időtartama alatt felmerült minőségi kifogás esetén a
felelősség alól csakis akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után, jellemzően a termék
vásárló által történő nem rendeltetésszerű használata vagy kezelése miatt keletkezett.
Jótállásnál tehát mindig a Vállalkozásnak kell bizonyítania, ha mentesülni akar a felelőssége alól, hogy a
hivatkozott hiba oka a teljesítés (például: áru átadása) után keletkezett és nem állt fenn a termék
átadásakor.
Jótállás a kötelezett önkéntes vállalása vagy jogszabály előírása alapján állhat fenn.
A jótállásból eredő jogokat a dolog tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a
jótállást vállaló kötelezettel szemben.
A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a
jogosult felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő
elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt.
E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.
A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat
kell megfelelően alkalmazni. Ennek megfelelően jótállási igényként a Vásárló alapvetően, a lentebbi
részletszabályok figyelembevételével elsődlegesen kijavítást vagy kicserélést igényelhet, másodsorban az
ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy
mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat.
A jótállás kötelező eseteire a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet vonatkozik, amely alapján kötelező a
jótállás a Fogyasztónak eladott, 10.000 Ft eladási árat meghaladó, a kormányrendelet mellékletében
meghatározott termékek tekintetében (kötelező jótállás). A következő szabályok tehát csak a
kormányrendelet mellékletében megjelölt termékek tekintetében alkalmazandók.
A jótállási kötelezettség teljesítése azt a vállalkozást terheli, amelyet a fogyasztóval kötött szerződés a
szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez. A jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk
tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül.
A kötelező jótállás időtartama
a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
c) 250 000 forint eladási ár felett három év.
A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár
A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a
vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.
Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a
jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.
A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától
kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem
használhatta.
A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetőek. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
átadásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A jótállási jegy Fogyasztó rendelkezésére

bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték
megfizetését igazoló bizonylatot - számlát vagy nyugtát - a Fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a
jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.
A Fogyasztó a (kötelező) jótállás keretében a jótállási idő alatt felmerülő minőségi kifogás esetében
elsődlegesen a termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
A Fogyasztó a kijavítás iránti jótállási igényét választása szerint a vállalkozás székhelyén, bármely
telephelyén, fióktelepén és a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is
érvényesítheti. A vállalkozásnak (vagy a javítószolgálatnak) törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy
kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.
A Vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül
elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor a Vállalkozás a
Fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a Fogyasztó
előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a Fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más
módon történik.
Ha a kötelező jótállás időtartama alatt a termék első alkalommal történő javítása során a Vállalkozás
részéről megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, a Fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a
Vállalkozás köteles a terméket nyolc napon belül kicserélni. Ha a termék cseréjére nincs lehetőség, a
Vállalkozás köteles a Fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton
- az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett
vételárat nyolc napon belül a Fogyasztó részére visszatéríteni.
Ha a kötelező jótállás időtartama alatt a termék három alkalommal történő kijavítást követően ismét
meghibásodik - a Fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában -, valamint ha a Fogyasztó nem igényli a vételár
arányos leszállítását, és a Fogyasztó nem kívánja a terméket a Vállalkozás költségére kijavítani vagy mással
kijavíttatni, a Vállalkozás köteles a terméket nyolc napon belül kicserélni. Ha a termék kicserélésére nincs
lehetőség, a Vállalkozás köteles a Fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló
bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán -
feltüntetett vételárat nyolc napon belül a Fogyasztó részére visszatéríteni.
Ha a termék kijavításra a kijavítási igény Vállalkozás részére való közlésétől számított harmincadik napig
nem kerül sor, - a Fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában - a Vállalkozás köteles a terméket a
harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a termék cseréjére
nincs lehetőség, a Vállalkozás köteles a Fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését
igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán
- feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a
Fogyasztó részére visszatéríteni.
A fenti három bekezdés előírásai a kötelező jótállás körébe tartozó termékek közül az elektromos
kerékpárra, elektromos rollerre, quadra, motorkerékpárra, segédmotoros kerékpárra, személygépkocsira,
lakóautóra, lakókocsira, utánfutós lakókocsira, utánfutóra, valamint a motoros vízi járműre nem
vonatkoznak.
Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három
munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre,
hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot
akadályozza.

8.) Kellékszavatosság
A kellékszavatosság azt jelenti, hogy bármilyen termék eladásáról is legyen szó, a Vállalkozás (a termék
eladója, a szolgáltatásnyújtást teljesítő fél) a termék hibájáért (pontosabban: a vásárláskor a termékben már
meglévő hibaok miatt bekövetkező hibáért) kellékszavatossági felelősséggel tartozik.

A szavatosság körében a vásárló köteles bizonyítani „igazát”, vagyis azt, hogy a hiba oka már a vásárláskor
megvolt a termékben és a hibát nem a vevői rendeltetésellenes használat okozta. Fogyasztónak minősülő
vevő esetén - azaz a Ptk. alapján fogyasztónak nem minősülő vevőre nem vonatkozik ez a szabály - a
teljesítéstől számított 6 hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell (úgy kell tekinteni), hogy a hiba
oka már a teljesítés időpontjában is megvolt.
A Vállalkozás kellékszavatossági felelőssége objektív, vagyis független attól, hogy tudta-e, hogy hibában
(pontosabban hibaokban) szenvedő terméket adott el, vagy sem.
A jogosult kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el.
Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés
időpontjától számított két év alatt évül el. Fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul,
de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni.
Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a jogosult a dolgot
rendeltetésszerűen nem tudja használni. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a
kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a
kijavítás következményeként új hiba keletkezik. Ha a jogosult a szavatossági igényét a dolognak - a
megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a dolog
egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.
A Vásárló – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
- elsősorban kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése
lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak - másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan
többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a
szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy
- másodsorban az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga
kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a vállalkozás a kijavítást vagy a
kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem
tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
A Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban
Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Vállalkozás adott okot.
Az elévülési határidőn túl kellékszavatossági jog már nem érvényesíthető!
Kellékszavatossági igény érvényesítésekor - a szavatossági idő teljes időtartama alatt, azaz itt nincs kivétel -
a szerződés megkötését a Fogyasztónak kell bizonyítania. Ha a Vállalkozás a szerződés megkötését vitatja,
felhívja a Fogyasztó figyelmét a panasztétel lehetőségére és a panasz intézésének módjára.
A szerződés megkötését bizonyítottnak tekinti a Vállalkozás, ha az ellenérték megfizetését igazoló
bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a
Fogyasztó bemutatja.
A Vállalkozás a fogyasztói kifogásokat (szavatossági és jótállási igény bejelentését) a fogyasztó és
vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények
intézéséről szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben meghatározott alapján - a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium által közzétett - “Jegyzőkönyv a fogyasztói kifogásokról” elnevezésű dokumentumban
rögzíti.

9.) Termékszavatosság
A termékszavatosság alapján a gyártó közvetlenül felel a hibás ingó(!) dolog hibájáért a Fogyasztóval
szemben, de csak a jogi értelemben vett Fogyasztóval (fogyasztóval) szemben.

Termékszavatosság esetén a termék akkor hibás, ha a forgalomba hozatalkor (amikor a konkrét termék a
gyártó fennhatósága alól kikerül, és nem akkor, amikor a terméktípus megjelent a piacon) hatályos
minőségi követelményeknek nem felel meg, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő
tulajdonságokkal.
A termékszavatosság a gyártót a termék forgalomba hozatalától számított két évig terheli. Ezen
igényérvényesítési határidő azonban annyiban eltér a kellékszavatossági határidőtől, hogy nem elévülési,
hanem jogvesztő, azaz ezt követően már termékszavatossági igényt nem lehet érvényesíteni.
A termékszavatosságból eredő jogok tulajdonváltozás esetén az új tulajdonost illetik meg.
A Fogyasztó termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben
gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Fogyasztónak kell
bizonyítania.
A gyártótól a Fogyasztó/fogyasztó elsősorban kijavítást kérhet. Ha a kijavítás megfelelő határidőn belül,
vagy a Fogyasztó/fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges, akkor cserét kérhet. Azaz pénzbeli
orvoslásra, árleszállításra és elállásra nincs mód, hiszen értelemszerűen a gyártó és a Fogyasztó/fogyasztó
között nem jött létre szerződés, így „pénzátadásra” vagy szerződéstől való elállásra sem tud sor kerülni.
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani
tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető
vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Fogyasztó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással
párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén
azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval
szemben érvényesítheti.
A termékszavatosság a kellékszavatosságtól abban tér el, hogy a termékszavatosság:
1) kizárólag ingó dolog (termék) hibája esetén áll fenn;
2) kizárólag fogyasztó érvényesítheti, de az új tulajdonost is megilleti ez a jog;
3) közvetlenül a gyártónak (forgalmazónak, importálónak) kell helytállnia;
4) sokkal szűkebb körben minősül hibásnak a termék, amely alapján a gyártó felelőssége fennáll;
5) a fogyasztó kizárólag a termék kijavítását vagy kicserélését igényelheti;
6) végig a fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a termék hibás volt;
7) a termékfelelősség alól a gyártó kizárólag a törvényben felsorolt esetekben mentesül;
8) az igényérvényesítés határideje 2 év, amely a termék forgalomba hozatalától számítódik és jogvesztő
(nem elévülési).

10.) A Fogyasztó kötelezettségeinek szerződés szerinti legrövidebb időtartama
A szerződés annak teljesítésével megszűnik, tehát amennyiben azt a Vállalkozás és az Igénybe vevő
egyaránt teljesítette. Az Igénybe vevő az esetleges hibás teljesítés miatti igényeit (jótállási,
kellékszavatossági, termékszavatossági igények) a teljesítést követően is, a fentiekben meghatározott
határidőn belül érvényesítheti.
A szerződő felek a szerződést közös megegyezéssel felbonthatják, ebben az esetben az a megkötésének
időpontjára visszamenőleges hatállyal szűnik meg.

A szerződés megszűnik továbbá akkor, ha a Vállalkozás vagy az Igénybe vevő attól a fentiek szerint eláll.
Az elállás esetén a szerződés megkötésének időpontjára visszamenőleges hatállyal szűnik meg, és a
szerződő felek a fentiek szerint kötelesek egymással elszámolni.

11.) Panaszkezelés
Amennyiben panasszal kíván élni, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére.
a.) Javasoljuk, hogy elsősorban a vállalkozást keresse fel panaszával (a vállalkozás panaszkezelési módja)
A Vállalkozás arra törekszik, hogy a Fogyasztó részéről felmerült panaszokat “házon belül” megoldja és a
Fogyasztó megelégedésére, a lehető leghamarabb orvosolja azt.
A Fogyasztó a Vállalkozásnak, illetve a Vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru
fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló
magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát írásban (e-mailben vagy postai úton
megküldve) közölheti a Vállalkozással.
A Vállalkozáshoz írásban érkezett panaszt a Vállalkozás a beérkezését követően harminc napon belül
írásban válaszolja meg és küldi meg egyidejűleg a Fogyasztó részére, ami válasz a panasz elutasítása esetén
tartalmazza az elutasítás indoklását is.
A panasz elutasítása esetén a Vállalkozás írásban tájékoztatja a Fogyasztót - elutasító álláspontján, valamint
annak indoklásán felül - arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - arról, hogy bíróság vagy békéltető
testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatás tartalmazza továbbá az illetékes bíróság, illetve a
fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes
elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatás arra is kiterjed, hogy a vállalkozás a fogyasztói
jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.
A Vállalkozás az alábbi elérhetőségein fogadja a fogyasztói panaszokat:
Postai levelezési cím: P & L Co. Bt.
E-mail cím: info@pegperego.hu

b.) Igénybe veheti az Online Vitarendezési Platformot
A hazai vállalkozások kötelesek együttműködni a hazai békéltető testületekkel, máskülönben
fogyasztóvédelmi bírságot kapnak. A cégek képviselőinek szintén előnyös az online békéltető honlap,
mivel időt, pénzt spórolva nem kell megjelenniük sem nekik, sem pedig a fogyasztónak személyesen. A
vitás felek és a testület közötti párbeszéd végig a világhálón folyik és a megoldásra irányuló ajánlatukat
néhány kattintással teszik meg.
Az egy egyszerű regisztrációt követő bejelentkezés után könnyű szerrel nyújthatja be panaszát az online
békéltető honlapon keresztül. Az így bejelentett panasz a Békéltető Testülethez kerül.
Miután a békéltető testülethez került az ügy, a vitarendezési eljárásban legkésőbb kilencven napon belül
döntés születik, az eljárási határidő meghosszabbításra csak kivételes esetben van mód. Az eljárás teljes
egészében az interneten zajlik, ami a legnagyobb előnye ezen vitarendezési eljárásnak, hiszen sem a
Fogyasztónak, sem pedig a vállalkozásnak nem kell utaznia, otthonából, az Interneten keresztül
folytathatják le a Békéltető Testületi eljárást.
További információk az Online Vitarendezési Platformról itt található:
http://www.pegperego.hu/tajekoztato_az_online_vitarendezesi_platformrol

c.) Panaszkezelés közvetlenül a Békéltető Testület közreműködésével

A Vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében - jogszabályi kötelezettségének eleget téve -
igénybe veszi a békéltető testületi eljárást.
A Testület eljárásának célja, hogy a fogyasztók és a gazdálkodó szervezetek, azaz a vállalkozók között
felmerült vitás ügyeket a felek között egyezséggel zárja le. Ha nem jön létre egyezség, akkor a Békéltető
Testület a határozatával dönti el az ügyet, amelynél figyelemmel kell lennie a fogyasztói jogok gyors,
hatékony és egyszerű érvényesítésére.
A békéltető testület hatáskörébe az áruk és szolgáltatások
- minőségével, biztonságosságával,
- és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával,
- valamint a szerződések megkötésével és teljesítésével
kapcsolatos fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése tartozik.
Ez azt jelenti, hogy amennyiben akár adás-vételi, akár vállalkozói szerződés alapján nyújtott szolgáltatás
nem felel meg a jogszabályokban, illetve a szerződésben foglaltaknak a vevő, illetve a megrendelő a
Békéltető Testülethez fordulhat. Fontos tehát, hogy a békéltetést csak a fogyasztó, mint magánszemély
kezdeményezheti.
A békéltető testület előtti eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület
illetékes. Amennyiben a fogyasztó nem rendelkezik belföldi lakó- vagy tartózkodási hellyel, az eljárásra az
Eladó székhelye szerinti békéltető testület rendelkezik illetékességgel. Az eljárásra - a fogyasztó erre
irányuló kérelme alapján - a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes. A békéltető testület
előtti eljárásban az Eladót együttműködési kötelezettség terheli.
A Vállalkozás székhelye szerinti Békéltető Testület címe:
Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
Telefonszáma: 06 (1) 269-0703
Fax száma: 06 (1) 488 21 86
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
A további békéltető testületek elérhetősége:
Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefon: 06-76-501-500
Fax: 06-76-501-538
Levelezési cím: 6001 Kecskemét Pf. 228.
Baranya Megyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefon: 0672-507-154
Fax: 0672-507-152
E-mail:bekelteto@pbkik.hu
Web: www.pbkik.hu
Békés megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefon: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefon: 06-46-501-091, 501-870

Fax: 06-46-501-099
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefon: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
Csongrád megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefon: 06-62-554-250/118
Fax: 06-62-426-149
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu
Fejér megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefon: 06-22/510-310 vagy 06/22-510-323
Fax: 06-22-510-312
E-mail: fmkik@fmkik.hu
Győr-Moson-Sopron megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefon: 06-96-520-217
Fax: 06-96-520-218
E-mail: bekelteto@gymskik.hu
Hajdú-Bihar megyei Békéltető Testület
Székhely: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.
Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745
Fax: 06-52-500-720
E-mail: bekelteto@hbkik.hu
Heves megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Telefon: 06-36-429-612/122
Fax: 06-36-323-615
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellet működő Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park. 8. III. emelet 305.-306. szoba.
Telefon: 20/373-2570
E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu
Komárom-Esztergom megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefon: 06-34-513-027
Fax: 06-34-316-259
Email: kemkik@kemkik.hu
Web: www.kemkik.hu
Nógrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány u. 9/A
Telefon: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
E-mail: nkik@nkik.hu
Web: www.nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület
Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
Telefon: 06-1-269-0703
Fax: 06-1-269-0703
Somogy Megyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u. 6.
Telefon: 06-82-501-000
Fax: 06-82-501-046
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefon: 06-42-311-544
Fax: 06-42-311-750
E-mail cím.: bekelteto@szabkam.hu
Tolna Megyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefon: 06-74-411-661
Fax: 06-74-411-456
E-mail: kamara@tmkik.hu
Vas megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefon: 06-94-312-356
Fax: 06-94-316-936
Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Pf.: 220
Telefon: 06-88-429-008, 08-88-814-111
Fax: 06-88-412-150
E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu
Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefon: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu
További információk a Békéltető Testületekről itt található:
http://www.pegperego.hu/tajekoztato_a_bekelteto_testuletekrol

d.) Forduljon a Hatósághoz
Amennyiben panaszát nem sikerült orvosolnia sem a Vállalkozásnak, sem a Békéltető Testületnek, végső
megoldásként forduljon a területileg illetékes járási hivatalhoz.
A területileg illetékes járási hivatal elérhetősége:
Gödöllői Járási Hivatal
Cím: 2100 Gödöllő, Kotlán Sándor u. 3.
Telefonszám: +36 28 512 440
E-mail: godollo@pest.gov.hu

e.) Forduljon Bírósághoz
Amennyiben fenti eljárások nem vezetnek eredményre, a szerződésszegés tényének és a szavatossági igény
jogosságának megállapítása érdekében forduljon Bírósághoz.
A Vállalkozás székhelye szerinti bíróságok elérhetősége az alábbi:
Gödöllői Járásbíróság
Cím: 2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel u. 6.
Levelezési cím: 2101 Gödöllő, Pf. 410.
Központi telefonszám: Központi: +36 28 515 240
E-mail cím: birosag@godollo.birosag.hu
Budapest Környéki Törvényszék
Cím: 1146 Budapest, Thököly út 97-101.
Telefonszám: +36-1/467-6200
Levelezési cím: 1443 Budapest, Pf. 175
E-mail cím: birosag@budapestkornyekit.birosag.hu

12.) Adatvédelem
A Vállalkozás az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés
létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból
származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából a Fogyasztó
hozzájárulása nélkül, jogszabály alapján kezelheti a Fogyasztó azonosításához szükséges természetes
személyazonosító adatokat és lakcímet.
A Vállalkozás, a Fogyasztó által megadott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelési Tájékoztatóban
rögzített tartalom szerint kezeli.

13.) A szerződés hatálya
Jelen ÁSZF 2021. január 06. napján került közzétételre.
Jelen ÁSZF, mint elektronikus úton tett szerződési jognyilatkozat akkor válik hatályossá, amikor az
igénybe vevő számára hozzáférhetővé válik és termék adás-vételére irányuló szerződés esetén határozatlan
időre jön létre, visszavonásig vagy újabb verziószámmal megjelölt ÁSZF közzététele napjáig marad
hatályban.

14.) Záró rendelkezések
A Vállalkozás jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et.
Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása
(kivéve: ÁSZF és a weboldal tájékoztatónak kizárólag saját céllal történő letöltése és tárolása), feldolgozása
és értékesítése a Vállalkozás írásos hozzájárulása nélkül.
Abban az esetben, ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné
válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

Amennyiben a Vállalkozás az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása
nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre
vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Vállalkozás egy alkalommal nem
ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez vagy kikötéséhez, nem jelenti azt, hogy
lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.
A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az
irányadó. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

Jelen ÁSZF a szerzői jogról szóló törvény értelmében jogvédelem alatt áll és a szerző
kizárólagos szellemi tulajdonát képezik, így tilos a szerző engedélye nélküli bármely módon történő
felhasználása, így különösen többszörözése, terjesztése, átdolgozása.

Minden jog fenntartva!

HÍRLEVÉL

Iratkozzon fel hírlevelünkre és elsőként értesülhet akcióinkról, újdonságokról és érdekességekről!

Kattintson ide a hírlevélfeliratkozáshoz!

Akciós termékek
Raktáron
339.990 Ft 329.990 Ft (259.835 Ft + ÁFA)
Várható szállítás: 2021. szeptember 23.
Rendelhető
690 Ft 300 Ft (236 Ft + ÁFA)
Várható szállítás: 2021. október 19.
Raktáron
339.990 Ft 309.990 Ft (244.087 Ft + ÁFA)
Várható szállítás: 2021. szeptember 23.
Raktáron
374.990 Ft 369.990 Ft (291.331 Ft + ÁFA)
Várható szállítás: 2021. szeptember 23.
Rendelhető
6.900 Ft 5.900 Ft (4.646 Ft + ÁFA)
Várható szállítás: 2021. október 19.
Raktáron
7.990 Ft 3.990 Ft (3.142 Ft + ÁFA)
Várható szállítás: 2021. szeptember 23.
PegPerego.hu facebook
Top termékek
Raktáron
134.990 Ft (106.291 Ft + ÁFA)
Várható szállítás: 2021. szeptember 23.
Raktáron
129.990 Ft (102.354 Ft + ÁFA)
Várható szállítás: 2021. szeptember 23.
Raktáron
339.990 Ft 329.990 Ft (259.835 Ft + ÁFA)
Várható szállítás: 2021. szeptember 23.